Często przeglądając strony widzę nieaktualną datę przy “copyrightach” bądź też “poweredach” w stopce. Zazwyczaj osoby zarządzające stroną wklepią raz tekst w stopce i tak już zostaje. Są też strony, które przy dacie praw autorskich pokazują tylko bieżący rok – niby fajnie to wygląda, ale nie pokazuje ile lat ma strona.

Najlepszym rozwiązaniem, aby sobie z tym poradzić jest użycie dynamicznego footprinta. W WordPressie możemy to zrobić na kilka różnych sposobów – w tym artykule przedstawię dwa najprostsze.

Proste wyświetlanie aktualnego roku w PHP:

&copy; 2010 – <?php echo date('Y'); ?> cnk.net.pl

lub krócej:
&copy; 2010 – <?= date('Y'); ?> cnk.net.pl

Powyższy kod wystarczy wstawić do pliku stopki w aktualnie używanej templatce (zazwyczaj jest to plik o nazwie footer.php) lub do functions.php  😉

 

Dynamiczna data w ‘copyrightach’ dla ambitnych

To bardziej eleganckie i uniwersalne rozwiązanie, które możemy używać we wszystkich naszych motywach. Polega na użyciu funkcji, która dynamicznie generuje datę przy naszych prawach autorskich na podstawie daty najstarszego i najnowszego opublikowanego wpisu. Jeśli najstarszy wpis jest z tego samego roku co najnowszy to wyświetli się tylko bieżący rok 🙂

Aby ją zaimplementować w stopce strony, należy w pliku functions.php dodać kod:

function fancy_copyright() {
  global $wpdb;
  $copyright_dates = $wpdb->get_results("
  SELECT YEAR(min(post_date_gmt)) AS firstdate, YEAR(max(post_date_gmt)) AS lastdate FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' ");
  $output = '';
  if($copyright_dates) {
    $copyright = "© " . $copyright_dates[0]->firstdate;
    if($copyright_dates[0]->firstdate != $copyright_dates[0]->lastdate) {
      $copyright .= '-' . $copyright_dates[0]->lastdate;
    }
    $output = $copyright;
  }
  return $output;
}

Następnie otwórz plik footer.php i w miejscu wyświetlania creditsów dodaj poniższy kod:

<?= fancy_copyright(); ?>

Końcowy efekt footprinta wygląda tak:

© 2010 – 2017