W tym artykule omówione zostaną schematy linkowania. ­Wyszukiwarka Google jest szczególnie wyczulona na wszelkiego rodzaju nienaturalne linki i sztuczne schematy linków. Przy pozycjonowaniu strony bardzo ważne jest, aby nie korzystać z jednego schematu. Dobra strategia link buildingu polega na możliwie jak największym zróżnicowaniu rodzaju źródeł odnośników prowadzących do strony pozycjonowanej (tzw. dywersyfikacja linków). Poleganie wyłącznie na jednej taktyce link buildingu nie wygląda naturalnie.

Llink wheel
(schemat kołowy, linkowanie w kole zamkniętym)

Schemat link wheel to popularny, lecz obecnie łatwy do wykrycia sposób linkowania w schemacie koła. Strategia polega na jednostronnym linkowaniu stron zaplecza pomiędzy sobą, co powoduje, że każda strona wzmacnia kolejną. Anchor tekst jest dziedziczony. Wszystkie strony zapleczowe linkują do strony pozycjonowanej. Strony zaplecza są dodatkowo linkowane z innych źródeł, np. za pomocą artykułów, komentarzy itp. Stosowanie schematu zamkniętego koła jest łatwo wykrywalne przez algorytmy wyszukiwarek i jest uznawane za linkowanie nienaturalne. Poważną wadą tego schematu jest możliwość wykrycia wszystkich stron zaplecza w przypadku podążania za kolejnymi linkami.

Linkowanie-w-schemacie-kola-zamknietego

Schemat linkowania w schemacie koła zamkniętego

 

Odmianą schematu link wheel jest double linked link lheel, w którym każda strona satelita linkuje jednocześnie do poprzedniej jak i następnej strony zaplecza:

Schemat-linkowania-Double-Linked-Link-Wheel

Schemat linkowania Double Linked Link Wheel

Link chain (schemat łańcuchowy)

Taktyka linkowania bazująca na schemacie link wheel, z tą różnicą, że w końcowym elemencie koło powinno jest przerwane w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykrycia zaplecza.

Schemat-linkowania-w-kole-z-uwzglednieniem-przerwania-kola

Schemat linkowania w kole z uwzględnieniem przerwania koła – Link Chain

Link Star (schemat gwiazdy)

Taktyka linkowania podobna do schematu kołowego. Domeny zaplecza nie linkują między sobą, lecz wyłącznie do strony pozycjonowanej. W razie utraty części linków nie występuje zaburzenie schematu (jak w przypadku schematu stosowania schematu kołowego i piramidy). Zwiększenie bezpieczeństwa przyczynia się jednak do zmniejszenia mocy linków prowadzących do strony pozycjonowanej.

Linkowanie-wedlug-schematu-Link-Star

Linkowanie według schematu Link Star

Pyramid (schemat piramidy)

Schemat piramidy opiera się na wielopoziomowym linkowaniu. Wykorzystuje kilka poziomów domen, z których do domeny pozycjonowanej linkuje jeden ostatni lub dwa najwyższe poziomy. Domeny z tego samego poziomu nie linkują między sobą, a zaplecza wyższego poziomu nie linkują do poziomów niższych. Zaletą tego schematu jest zachowanie naturalnego wyglądu linków oraz możliwość przekazywania „mocy” z gorszej jakości domen niższego poziomu, nie narażając przy tym witryny pozycjonowanej. Piramidy linków umożliwiają wzmocnienie mocy tematycznej odnośnika (treść anchora dziedziczona jest przez kilka domen). Zaplecze tego typu nie jest proste do wykrycia (jak np. w przypadku linkowania w schemacie koła). Przerwanie linkowania nie jest krytyczne jak w przypadku schematu kołowego (gdzie anchor tekst jest również dziedziczony).

Schemat-pojedynczej-piramidy

Schemat pojedynczej piramidy