Czym jest Grey Hat SEO?

Grey Hat SEO nie ma jasno określonej definicji. Według niektórych GHS to mieszanie elementów z WHS i BHS. Moim zdaniem Grey Hat SEO jest stosowaniem metod z pogranicza czarnego i białego kapelusza. Jest bardziej ryzykowne niż WHS, ale nie może być jednocześnie uznane za nieetyczne tak jak ma to miejsce w przypadku BHS. Dotyczy to np. metod, które w znacznym stopniu nie naruszają wytycznych Google dla webmasterów. Taktyka Gray Hat SEO może być równie szkodliwa co Black Hat SEO, ale może też przynieść o wiele szybsze efekty niż samo White Hat SEO. W skrócie są to wszelkiego rodzaju działania na krawędzi, które używane umiejętnie mogą przynosić korzyści 🙂

Article spinning

Technika pozycjonowania za pomocą mieszania tekstów. Algorytmy Google skutecznie wyłapują zduplikowaną treść (ang. duplicate content). Stworzenie unikalnej treści dla każdego opisu, zamieszczanego w katalogach i stronach zapleczowych byłoby dość czasochłonne i kosztowne. Article Spinning polega na mieszaniu treści gotowego już tekstu, poprzez zamianę niektórych elementów np. wyrazami o podobnym znaczeniu. Stosuje się również mieszanie akapitów. W sieci istnieje wiele narzędzi pozwalających na mieszanie synonimów w tekście. Większość aplikacji obsługuję synonimy, które umieszczone są w klamrowych nawiasach i oddzielone od siebie pionową kreską np. {samochód|auto|pojazd}. Najpopularniejsze programy do Article Spinningu to rozwiązania płatne. Są to zagraniczne narzędzia, posiadające bazę synonimów w języku angielskim, należą do nich między innymi: SpinnerChief, X-Spinner, Spin Rewriter, ESPinner, ChimpRewriter, WordAi.
Alternatywą do wyżej wymienionych programów są moje autorskie narzędzia, dostępne za darmo w formie strony internetowej. Pierwszy skrypt to Synonimizer, generujący synonimy z tekstu. Zawiera bazę około 30-tu tysięcy słów, napisany w języku PHP7, w oparciu o bibliotekę jQuery i technologię AJAX, korzysta z bazy danych MySQL z modułem mysqli. Na stronie widoczny jest obszar tekstowy. Po wpisaniu lub wklejeniu treści, należy kliknąć przycisk „Synonimizuj tekst”:

<tutaj będzie screen ze strony>

Po wykonaniu powyższych kroków, skrypt łącząc się z bazą danych wygeneruje końcowy wynik, jakim jest synonimiczny tekst. Dzięki zastosowaniu technologii AJAX możliwe jest to bez potrzeby przeładowywania strony. Gotowy tekst z synonimami można edytować, wyłączając synonimy, które nie pasują do kontekstu zdania, następnie całość można skopiować do schowka lub zapisać jako plik tekstowy.

<tutaj będzie screen ze strony>

Drugim narzędziem przydatnym przy spinningu jest skrypt Mieszacz, obsługujący synonimy w standardowym zapisie w klamrach { }, oddzielonych znakiem |. Skrypt mieszacza przy generowaniu nowego tekstu wybiera losowo jedną z fraz umieszczonych w nawiasie klamrowym. Ważne jest, aby tekst zawierał jak najwięcej synonimów do jak największej ilości słów – dzięki temu nasz nowo wygenerowany tekst będzie „unikalny”. Moje narzędzie dostępne pod adresem: mieszacz.uper.pl idealnie nadaje się do generowania nie tylko opisów katalogów, komentarzy na blogi, ale również świetnie spisuje się przy generowaniu tekstów zapleczowych na blogi z dalszego poziomu.

Mieszacz tekstu SEO<tutaj będzie screen ze strony>

Three way link exchange

Wzajemne powiązania i wymiana linków jest jedną z najbardziej powszechnych metod link buildingu. Google sukcesywnie walczy z systemami wymiany linków (SWL)i stosując dewaluację takich odnośników. Wzajemne pozycjonowanie (dwukierunkowe) jest bardzo łatwe do wykrycia przez algorytmy wyszukiwarek. „Pozycjonerzy” szybko znaleźli jednak sposób na uniknięcie kar Google, dzięki dywersyfikacji linków, np. poprzez stosowanie trójdrożnej wymiany linków:

schemat 3-way linking

Schemat 3-way linking

Buying old domains

Metoda polega na kupowaniu starych domen, które posiadają dobry autorytet i linki zwrotne, a następnie wykorzystywaniu ich jako strony zapleczowe, linkujące do pozycjonowanych stron.

Buying expired domains

Dawniej „pozycjonerzy” wykorzystywali tą metodę, monitorując rekordy DNS domen, które mają wkrótce wygasnąć, a następnie kupując je i wrzucając swoją treść z odnośnikami do pozycjonowanych stron. Obecnie algorytm Google kasuje dane o linkach wygasłych domen, więc metoda nie jest już tak powszechnie stosowana.