Disqus pozwala na interakcję również z użytkownikami, którzy nie są zarejestrowani w witrynie – jest to platforma wypierająca domyślny system komentarzy WordPressa i moim zdaniem sporo lepsza od komentarzy z facebooka. Disqus jest na tyle elastyczny, że oprócz anonimowych komentarzy pozwala na zalogowanie się używając do tego celu konta Disqus, a także konta na Twitterze, Facebooku oraz Google. Jak przystało na nowoczesny system komentarzy jest on w pełni responsywny, dzięki czemu bezproblemowo może być używany na ekranach urządzeń mobilnych.

Warto zauważyć, że korzystając z tego typu zewnętrznych systemów, komentarze przechowywane są nie w naszej bazie, lecz na koncie w tym wypadku DISQUS’a. Dla jednych może być to plusem, gdyż pozwala na łatwe zarządzanie komentarzami i nie zaśmieca, ani nie obciąża niepotrzebnie naszej bazy – lecz są też zwolennicy trzymania całej treści u siebie.

Ogromną zaletą Disqus’a jest możliwość zamieszczania wszelkiego rodzaju mediów takich jak obrazki w formacie jpg, jpeg, png i gif (bez animacji) o maksymalnym rozmiarze do 2MB, czy filmy z serwisu youtube – wystarczy wkleić do treści komentarza link, a wyświetli się okno filmu. Zarówno obrazki jak i filmy użyte w komentarzach są skalowalne i ich rozmiar zależy od szerokości obszaru operacyjnego przeglądarki.

disqus - komentarze na strone www

W praktyce wygląda to tak jak na załączonym obrazku

Aby umieścić system komentarzy, wystarczy że zarejestrujemy swoje konto i w kodzie naszej witryny w wybranym przez nas miejscu (koniecznie między znacznikami BODY) zamieścimy kod:

<div id="disqus_thread"></div>
<script type="text/javascript">
 /* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */
 var disqus_shortname = 'nasz_login'; // required: replace example with your forum shortname

 /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */
 (function() {
  var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
  dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
  (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
 })();
</script>
<noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a></noscript>
<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">comments powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>

 

Strona domowa platformy disqus: http://disqus.com/about/